Zakres działalności - Kancelaria Radcy Parawnego Bartosz Tomczuk

Idź do spisu treści

Menu główne

Zakres działalności


Zakres działalności


Działalność Kancelarii jest w szczególności skierowana na prawo ubezpieczeń. Świadczymy pomoc prawną związaną z dochodzeniem wszelkich odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych osobom i w mieniu. Nasi Klienci mogą uzyskać pomoc prawną związaną z dochodzeniem:
-
odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach - także pasażerom jadącym ze sprawcą,
-
odszkodowania dla kierowców, pieszych, rowerzystów, motocyklistów,
-
odszkodowania za wypadek na ulicy, chodniku, w sklepie, budynku użyteczności publicznej,
-
odszkodowania za uszkodzony pojazd, utracone korzyści materialne, leczenie,
-
odszkodowania za wypadek przy pracy,
-
odszkodowania za błędy medyczne,
-
odszkodowania po śmierci bliskiej osoby,
-
zadośćuczynienia za doznane cierpeinia spowodowane wypadkiem.

Kancelaria specjalizuje się również w
obsłudze prawnej przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne w transporcie drogowym. Zakres specjalizacji wynika z doświadczenia zdobytego przez pracowników naszej Kancelarii w trakcie pracy w dziale prawnym jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce. Z tego względu Kancelaria zapewnia fachową obsługę podmiotów gospodarczych działających w tym segmencie rynku, oferując pomoc prawną przy windykacji wynagrodzenia za wykonany przewóz towaru, zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z wykonywaniem takich kontraktów, reprezentacją Klientów przed Sądami i organami administracji publicznej (w tym w szczególności przed Inspekcją Transportu Drogowego) w sporach wynikłych z prowadzenia działalności transportowej.

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą pomocy prawnej dla przedsiębiorstw transportowych.

Kancelaria świadczy ponadto pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

- prawo cywilne – m.in. o zapłatę a także sprawy z zakresu prawa rzeczowego: ochronę własności i posiadania, ustanowienie lub zniesienia służebności, wieczystoksięgowe, dotyczące sporów na tle wykonywania umów.

- prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ustalenie nieważności testamentu, dochodzenie zachowku

- prawo rodzinne i opiekuńcze – rozwody, separacje, alimenty, ustalenie kontaktów, podział majątku, ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa, zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński  oraz dotyczące opieki i kurateli.

- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o naruszenie praw pracowniczych, o ciężkie naruszenie obowiązków pracownika, o świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, o nadgodziny (zapłata), o wypłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą, zakazu konkurencji, opiniowanie umowów o pracę, regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy.

- prawo gospodarcze – przygotowanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,  zakładanie i rejestracja spółek, przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych

- prawo upadłościowe i naprawcze - uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, reprezentację klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe, reprezentację klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego