Cennik - Kancelaria Radcy Parawnego Bartosz Tomczuk

Idź do spisu treści

Menu główne

Cennik

 

Cennik


Wynagrodzenie radcy prawnego za udzielenie porady prawnej wynosi 50 złotych brutto.  

Opłata za prowadzenie sprawy, przygotowanie opinii prawnej, sporządzenie umowy, opracowania projektu pisma procesowego jest ustalana indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Wynagrodzenie jest ustalane z klientem przed przyjęciem zlecenia.

Szczegółowe stawki minimalnego wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 ze zm).

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie stałej obsługi prawnej ustalana jest ryczałtowo.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego