Mediacje - Kancelaria Radcy Parawnego Bartosz Tomczuk

Idź do spisu treści

Menu główne

Mediacje

Mediacje

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora.

Celem mediacji jest dojście do ugody satysfakcjonującej uczestników postępowania mediacyjnego.

Do wszczęcia mediacji może dojść na podstawie umowy o mediację.

Mediacja umowna jest samodzielną, niezależną i alternatywną metodą rozwiązywania sporów wobec postępowania sądowego.


Mediacja w porównaniu do postępowania sądowego, wykazuje ogromną ilość zalet.

A
rgumenty przemawiające za mediacją:

- skuteczność: mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do przeprowadzenia egzekucji,
-
mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron – nie od terminarza sądowego,
-
mediacja jest tania: jej koszty są nieduże i łatwe do skalkulowania – w przeciwieństwie do opłat i wydatków sądowych,
-
mediacja jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów podlega ochronie prawnej, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa,
-
mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany – w przeciwieństwie do skomplikowanych procedur sądowych,
- mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem – co nie jest możliwe przy rozwiązaniu sądowym,
-
mediacja jest dyskretna: pozwala każdej ze stron zachować twarz, podjąć postanowienia obopólnie możliwe do zaakceptowania i dalej utrzymywać konieczne czy pożądane kontakty,
- mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie (szczególnie istotne w relacjach rodzinnych, stosunkach sąsiedzkich, czy dla partnerów biznesowych) – nie jest łatwe przy kontradyktoryjnym procesie i stresie związanym z przebywaniem na sali sądowej.

Procedura mediacji przeprowadzanej przez naszą Kancelarię nie jest nieskomplikowana. Strony (jedna lub obie) zainteresowane przeprowadzeniem mediacji wypełniają "wniosek", który podpisują i przesyłają skan na adres bartosz.tomczuk@kaliszprawnik.pl. Następnie strony zawierają umowę o mediację. Mediator po podpisaniu umowy prosi strony o sporządzenie krótkiego opis konfliktu i uzgadnia ze stronami czas i miejsce sesji mediacyjnej.

Radca prawny Bartosz Tomczuk jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego