Rozwód a separacja - Kancelaria Radcy Parawnego Bartosz Tomczuk

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozwód a separacja


ROZWÓD A SEPARACJA


Coraz częstsze kłótnie, brak możliwości porozumienia się w codziennych sprawach powodują, że decydujemy się na rozstanie z naszym małżonkiem. W takich sytuacjach podejmujemy decyzję o rozwodzie, nie zastanawiając się nad alternatywnym rozwiązaniem jakim jest separacja. Musimy jednak pamiętać, że separacja i rozwód powodują w niektórych sprawach odmienne skutki.


Rozwód

W przypadku rozwodu jako osoby stanu wolnego możemy wstąpić w nowy związek małżeński. Wspólny majątek dotychczasowych małżonków, będący wspólnością łączną, staje się po rozwodzie co do zasady wspólnością małżonków po połowie, chyba że sąd ustali inne udziały małżonków w tym majątku. Poza tym między małżonkami może powstać obowiązek alimentacyjny nałożony na małżonka winnego rozkładu pożycia albo na małżonka nie uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jeśli małżonek żądający alimentów popadł w niedostatek. Poza tym w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.


Separacja

Jeżeli chodzi o separację to nie rozwiązuje ona małżeństwa, a małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Mimo orzeczenia separacji małżonkowie nadal mają obowiązek udzielania sobie wzajemnej pomocy, ale tylko w sytuacji gdy przemawiają za ty względy słuszności. Małżonkowie, którzy zmienili nazwisko, zawierając związek małżeński, nie mają możliwości po orzeczeniu separacji powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Separacja powoduje także, że w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji, drugi małżonek nie dziedziczy po nim z mocy ustawy. Ponadto do aktu małżeństwa zostaje wpisana wzmianka o separacji. W przypadku separacji, tak samo jak w przypadku rozwodu małżonkowie w separacji mogą być obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym, a także dochodzi do ustanowienia rozdzielności majątkowej.


Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na rozwód czy separację sąd w wyroku będzie rozstrzygał czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, o kontaktach rodziców z dzieckiem, a także o dostarczaniu środków utrzymania na rzecz wspólnych dzieci oraz o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jeżeli dojdzie do poprawy relacji między małżonkami będziemy mogli wystąpić do sądu o zniesienie separacji. Natomiast jeśli nie nastąpi poprawa naszych stosunków z małżonkiem w czasie trwania separacji będziemy mogli złożyć do sądu pozew o rozwód.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego